Indmeldelse og informationmøder

INDMELDELSE AF ELEVER – sådan gør vi!

Procedure for løbende optagelse af elever 
Når forældre henvender sig til skolen og ønsker et møde med skolen inden indmeldelse, kontaktes skolelederen. Inden optagelse inviteres forældre og barn til en samtale/et møde med klasselærerne. Forældrene bliver bedt om at medbringe barnets elevplan, hvis en sådan findes. Efter samtalen/mødet vurderer skolen/forældre/barnet om skolens tilbud, er det rigtige for det enkelte barn.

Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge. Dog har søskende fortrinsret ligesom børn fra Stengården Hestehaven, hvis de er meldt ind hos os.


Procedure for indmeldelse af elever til ny børnehaveklasse
Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge. Dog har søskende fortrinsret ligesom børn fra Stengården Hestehaven, hvis de er meldt ind hos os. Alle forældre indbydes til informationsmøde i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. Derudover er der mulighed for en individuel samtale. Der arrangeres tre besøg henover foråret for den ny børnehaveklasse, hvor børn og forældre inviteres.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis barnet ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.


Procedure for indmeldelse af elever til 10. klasse
Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge. Der indbydes til informationsmøde for børn og forældre i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. I midten af juni holdes et kort informationsmøde for eleverne i klassen, hvor klasselærerne orienterer om det kommende skoleår, og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden. 

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage. 

Indmeldelse

Elektronisk indmeldelsesblanket Skole – udfyld og send

Elektronisk indmeldelsesblanket SFO – udfyld og send

Elektronisk indmeldelsesblanket Klub Theo – udfyld og send