Indmeldelse og informationmøder

INDMELDELSE AF ELEVER – sådan gør vi!

Procedure for løbende optagelse af elever 
Når forældre henvender sig til skolen og ønsker et møde med skolen inden indmeldelse, kontaktes skolelederen. Inden optagelse inviteres forældre og barn til en samtale/et møde med klasselærerne. Forældrene bliver bedt om at medbringe barnets elevplan, hvis en sådan findes.Efter samtalen/mødet vurderer skolen/forældre/barnet om skolens tilbud, er det rigtige for den enkelte barn.


Procedure for indmeldelse af elever til ny børnehaveklasse
Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge. Alle forældre indkaldes til informationsmøde i september og januar samt til en individuel samtale i februar. Pr. 1.3.2016 indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august skolepenge. Til gengæld betales der ikke august skolepenge. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.


Procedure for indmeldelse af elever til 10. klasse
Der holdes informationsmøder i oktober og januar. Elever til 10. kl. optages løbende i den rækkefølge, skolen modtager indmeldelsesblanketten. Pr. 1.3.2016 indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge for august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage. I midten af juni afholdes et kort informationsmøde, hvor vi orienterer om det kommende skoleår og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden. 

Skolens kontonummer er: 8117-000 0149 440

Indmeldelse:

Elektronisk indmeldelsesblanket Skole – udfyld og send

Elektronisk indmeldelsesblanket SFO – udfyld og send

Elektronisk indmeldelsesblanket Klub Theo – udfyld og send

Eller:

Download indmeldelsesblanket herunder - udfyld og send til charlotte@thlang.dk

Indmeldelsesblanket Skole (.pdf)

Indmeldelsesblanket SFO (.pdf) 

Indmeldelsesblanket Klub Theo (.pdf)