Hvad koster det?

Betalingen er pr. måned i 11 måneder pr år.

Skolepenge skal indbetales via betalingsservice eller lignende ordninger til følgende
kontonr.: 8117 -0000149440

I skolepengebeløbet for 0. - 2. klasse skal desuden indregnes SFO grundmodul som dækker:
Morgenmodul:            kl.06:30 - kl.08:15
Eftermiddagsmodul:  kl.12:20 - kl.14:00

Indmeldelsesgebyr 1. barn: kr. 400,00. 2. barn: kr. 220,00. 3. barn: kr. 120,00. 4. barn: kr. 0,00

I skolepengebeløbet indgår, for alle klasser, betaling for lejrskoler.

Bemærk at der udover skolepengene skal påregnes udgifter til mad i forbindelse med lejrskoler - 75 kr. pr. dag.

Prisliste gældende fra d. 1.1.2016