Hvad koster det?

SKOLEPENGE OG BETALING FOR SFO/KLUB THEO

Anført i månedlige rater af 11 (juli måned er betalingsfri).

Skolepenge 2018

*I skolepengebeløbet for 0. – 3. klasse skal desuden indregnes SFO grundmodul, obligatorisk, som dækker:

Morgenmodul: kl. 06.30 – 08.10

Eftermiddagsmodul (0. kl. - 2. kl.) torsdage: kl. 12.10 – 14.00

Anført i månedlige rater af 11 (juli måned er betalingsfri).

Sfobetaling 2018

*Per 1. august reguleres skolepengene. Se oversigt nederst på siden.

Indmeldelsesgebyr 1. barn: kr. 400,00. 2. barn: kr. 220,00. 3. barn: kr. 120,00. 4. barn: kr. 0,00

Indmeldelse er ikke gyldig, før gebyret er betalt.

Ventelistegebyr: kr. 100,00 årligt betales pr. 1. november, gældende for 1. klasse til 9. klasse.

Skolepenge indbetales via betalingsservice eller lignende ordninger til følgende

Kontonr: 8117-0000149440

Faktureringsgebyr kr. 65,00 pr. måned såfremt betalingsservice ikke er tilmeldt.

Rykkergebyr kr. 100,00

 

Betaling i forbindelse med lejrskoler

I skolepengebeløbet indgår, for alle klasser, betaling for lejrskoler.

Bemærk at der skal påregnes udgifter til mad i forbindelse med lejrskoler – kr. 75,00. pr. dag samt evt. entrebillet max. kr. 150,00.

Derudover opkræves der kr. 330,00 i september og marts i 6. – 8. klasse. Dette beløb spares op og går til elevernes udveksling i 8. – 9. klasse.

Børnehaveklasse

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

10. klasse

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

Computer fra 3. klasse

Det er obligatorisk at medbringe egen bærbar computer for eleverne fra 3. klasse.

Skolen forsyner hver elev fra 3. klasse med en Google-konto med Google-drev på over 50 Gb.

Hver elev får også 5 installationer af Microsoft Office365. (Programmerne kan installeres på de fleste systemer - dog ikke chromebooks, androidtablets og smartphones)

Office365 installeres fra www.office.com


Brugernavnet er elevens UNI-login brugernavn efterfulgt af @thlang.org
Adgangskoden er elevens oprindelige UNI-login kode med stort forbogstav.