Hvad koster det?

SKOLEPENGE OG BETALING FOR SFO/KLUB THEO

Anført i månedlige rater af 11 (juli måned er betalingsfri).

Skolepenge 2018

*I skolepengebeløbet for 0. – 3. klasse skal desuden indregnes SFO grundmodul, obligatorisk, som dækker:

Morgenmodul: kl. 06.30 – 08.10

Eftermiddagsmodul (0. kl. - 2. kl.) torsdage: kl. 12.10 – 14.00

Anført i månedlige rater af 11 (juli måned er betalingsfri).

Sfobetaling 2018

*Per 1. januar 2020 reguleres skolepengene. Se oversigt nederst på siden.

Indmeldelsesgebyr 1. barn: kr. 400,00. 2. barn: kr. 220,00. 3. barn: kr. 120,00. 4. barn: kr. 0,00

Indmeldelse er ikke gyldig, før gebyret er betalt.

Ventelistegebyr: kr. 100,00 årligt betales pr. 1. november, gældende for 1. klasse til 9. klasse.

Skolepenge indbetales via betalingsservice eller lignende ordninger til følgende

Kontonr: 8117-0000149440

Faktureringsgebyr kr. 65,00 pr. måned såfremt betalingsservice ikke er tilmeldt.

Rykkergebyr kr. 100,00

 

Betaling i forbindelse med lejrskoler

I skolepengebeløbet indgår, for alle klasser, betaling for lejrskoler.

Bemærk at der skal påregnes udgifter til mad i forbindelse med lejrskoler – kr. 75,00. pr. dag samt evt. entrebillet max. kr. 150,00. Dette gælder også udvekslingen i 8. eller 9. klasse.

Derudover opkræves der kr. 330,00 i september og marts i 6. – 8. klasse. Dette beløb spares op og går til elevernes udveksling i 8. – 9. klasse. Går man ud af 8. eller 9. klasse og derfor ikke deltager i udvekslingen, får man pengene tilbage, hvis flybilletterne ikke er købt.

Hvis man starter som ny elev i 9. klasse, og udvekslingen ligger i 9. klasse, finansierer forældrene ca. halvdelen af restbeløbet: 1.100 kr. 

Børnehaveklasse

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

10. klasse

Pr. 1.2. opkræves 2570 kr. Derefter betales 12 månedlige rater skolepenge. Hvis eleven ikke starter på skolen, tilbagebetales pengene, som er indbetalt den 1.2, ikke.

I forbindelse med studieturen opkræves et beløb til entréer mm. Derudover skal man selv beregne penge til mad og lommepenge.

Computer fra 3. klasse

Det er obligatorisk at medbringe egen bærbar computer for eleverne fra 3. klasse.

Skolen forsyner hver elev fra 3. klasse med en Google-konto med Google-drev på over 50 Gb.

Hver elev får også 5 installationer af Microsoft Office365. (Programmerne kan installeres på de fleste systemer - dog ikke chromebooks, androidtablets og smartphones)

Se, hvordan du gør det her: God i gang - Office365

Skolepenge 2020