SFO & Klub Theo

Velkommen til Th. Langs SFO & Klub Theo

 

Hvem kan gå i SFO og Klub Theo?

SFO-/Klub Theo er et tilbud til børn, der går i skolens børnehaveklasse til og med 5. klasse.

SFO´en er i Lille Hus for børn i børnehaveklasse til og med 2 klasse.

Klub Theo er på den Store Skole og er for børn i 3. til og med 5. klasse.

Der er på nuværende tidspunkt ca.160 børn tilmeldt SFO & Klub Theo.

 

Åbningstider SFO 

SFO’en er på skoledage åben:

Mandag: kl.06.30 - kl.08.10 og kl.14.00 - kl.17.00

Tirsdag:  kl.06.30 - kl.08.10 og kl.13.45 - kl.17.00

Onsdag: kl.06.30 - kl.08.10 og kl.13.45 - kl.17.00

Torsdag: kl.06.30 - kl.08.10 og kl.12.20 - kl.17.00

Fredag:   kl.06.30 - kl.08.10 og kl.14.00 - kl.16.30

 

Åbningstider Klub Theo

Morgenåbning i Lille Hus (se tiderne ovenfor) alle ugens dage.

Mandag: kl.14.00 - kl.16.30 (de sidste børn går i Lille Hus til kl.17).

Onsdag:  kl.13.45 - kl.16.30 (de sidste børn går i Lille Hus til kl.17).

Tirsdag og torsdag: kl.14.45 - kl.16.30 (de sidste børn går i Lille Hus til kl.17).

Fredag:   kl.14.00 - kl.16.00 (de sidste børn går i Lille Hus til kl.16.30).

 

Skolefridage og ferielukning

På skolefridage og i nogle ferier holder SFO/Klubben åben – kun for tilmeldte børn.

Åbningstiden for disse dage er kl.06.30 - kl.17.00 og kl.16.30 (fredag).

 

SFO & Klub Theo holder åben

I efterårsferien (uge 42).

I vinterferien (uge 7).

De første uger af skolens sommerferie (uge 26 og 27).

Samt en uger før skolen starter efter sommerferien (uge 31).

 

Ferieplan for 2016/2017

 

SFO’en/Klubben har åben

  • Efter sommerferien uge 31
  • I efterårsferien (uge 42)
  • Den 21. og 22. december
  • Den 2. og 3. januar 2017
  • I vinterferien (uge 7)
  • De første uger af skolens sommerferie (uge 26 og 27)

SFO’en er lukket

  • Imellem jul og nytår (23. december til 1. januar)
  • Påskeferie – fra d. 8. april – 17. april 2017
  • Kr. Himmelfartsferie fra d. 25. maj – 28. maj
  • 3 uger i sommerferien (uge 28, 29, 30)

 

Tilmelding

Barnet tilmeldes personligt eller ved at downloade og udfylde indmeldelsesblanketten længere ned på siden. Tilmeldingen er gældende indtil barnet udmeldes. Der er en måneds opsigelsesfrist gældende fra den 1. eller 15. i måneden.

  

Ansatte i SFO

Pia Knudsen (pædagog)

John Stig Andersen (pædagog)

Hanne Kaa (SFO-/Klubleder)

Karina Davidsen (pædagog)

Line Aabling (pædagog)

 

Ansatte i Klub Theo

Eva Gasbjerg (medhjælper)

Rudi Kolz (pædagog)

Hanne Kaa (SFO-/Klubleder)

Else Pihl (pædagog) 

 

Bloktimer

Th. Langs Skole er en helhedsskole, det vil sige, at pædagogerne er med i skoledelen og hver pædagog er tilknyttet en klasse fra 0. – 4. klasse. Vi kan med denne struktur kæde leg og læring sammen således, at børnene stimuleres såvel bogligt som praktisk. Samtidig er det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger med til at inspirere og udvikle vores faglighed og på denne måde skabe en dynamisk hverdag.

 

Hvad vil vi som SFO & Klub?

I SFO/Klub Theo vil vi give plads og tid til, at børnene uden afbrydelser kan lege, have det sjovt, knytte kontakter og venskaber på tværs af årgangene. De daglige aktiviteter foregår som en vekselvirkning mellem det planlagte og det umiddelbare, med udgangspunkt i børns og voksnes ideer og spontanitet.

 

Hverdagen i SFO - Lille Hus

Mandag:

Kl. 14.00 Børnene melder sig til SFO, hentes eller går hjem.

Kl. 14.15 Dagens forskellige aktiviteter starter.

Kl. 17.00 SFO’en lukker

Tirsdag og onsdag:

Kl. 13.45 Børnene melder sig til SFO, hentes eller går hjem.

Kl. 14.15 Dagens forskellige aktiviteter starter.

Kl. 17.00 SFO’en lukker

Torsdag:

Kl. 12.20 Børnene melder sig til SFO, hentes eller går hjem (alle børn fra 0. – 2. kl. der ikke går i SFO, kan fra 12.20 – 14.00 være i SFO’en)

Kl. 12.30 Vi går på Odden (fra påske til efterårsferien)

Kl. 14.00 farvel til ikke-SFO børn

Kl. 14.00 I gang værende aktiviteter fortsætter.

Kl. 17.00 De sidste børn på Odden skal være hentet.

Fredag:

Kl. 14.00 Børnene melder sig til SFO, hentes eller går hjem.

Kl. 14.15 Dagens forskellige aktiviteter starter.

Kl. 16.30 SFO´en lukker

 

Hverdagen i Klub Theo

Mandag:

Kl. 14.00 børnene melder sig til klubben, hentes eller går hjem.

Disse dage vil der være mulighed for kreativ værksted og ture ud af huset så som fisketur, rollespil m.m. (se opslag på hjemmesiden el. også indgangsdøren).

Kl. 16.30 Klub Theo lukker – de børn der ikke er hentet går i SFO (Lille Hus).

Tirsdag og torsdag:

Kl. 14.45 børnene melder sig til Klubben, hentes eller går hjem.

Disse dage vil der være fri leg.

Kl. 16.30 Klub Theo lukker – de børn der ikke er hentet går i SFO.

Onsdag:

Kl. 13.45 børnene melder sig til klubben, hentes eller går hjem.

Disse dage vil der være mulighed for kreativ værksted og ture ud af huset så som fisketur, rollespil m.m. (se opslag på hjemmesiden el. også indgangsdøren).

Kl. 16.30 Klub Theo lukker – de børn der ikke er hentet går i SFO (Lille Hus).

Fredag:

Kl. 14.00 børnene melder sig til Klub Theo, hentes eller går hjem.

Fredag bliver en hyggedag med spil, cafe, lege.

Kl. 16.00 Klubben lukker – de børn der ikke er hentet går i SFO til kl.16.30

 

Vigtig information for begge SFO & Klub Theo

 

Afkrydsning

Der er vigtigt at børnene er krydset ind, når de møder i skole/SFO/klub om morgenen og lige så vigtigt at I krydser sig ud igen når børnene hentes eller går hjem alene.

 

Frugtordning

Børnene har et stykke frugt, grønt eller brød med, som de ligger i frugtkurven ved pulten i Lille Hus og i Klub Theo i frugtkurven ved pulten i 3. klasse/4.klasse.

Om eftermiddagen skærer vi frugten ud, sammen med nogle af børnene. Alle har således mulighed for at tage frugt.

Vi holder ikke øje med hvem der husker at lægge frugt i kurven, men vi har en god fornemmelse af og forventning til, at alle mindst en gang om ugen får lagt frugt i kurven. Der er næsten altid meget spændende frugt og grønt i kurven, og børnene nyder at kan få frugt om eftermiddagen.

 

Traditioner

Sæbekasseløb og gøglermarked, begge arrangementer er i samarbejde med andre SFO’er i Silkeborg Kommune.

Lejr, fælles lejr for 0., 1. og 2. klasse tre dage i maj måned.

3. og 4. klasse tager på lejr hver for sig.

Julebanko, er en tilbagevendende begivenhed op til jul.

Julestuen, julehygge for hele skolen.

 

Aktiviteter ud af huset

Ved aktiviteter ud af huset vil I få besked via forældreintra og på tavlen ved køkkenet til 0. klasse. I Klub Theo vil det stå på dørene ind til 4. klasse.

Daglige ændringer

Det er vigtigt, at SFO-/Klubpersonalet får besked om daglige ændringer, f.eks. hvis barnet skal med en kammerat hjem, selv gå hjem eller holder fødselsdag for hele klassen. Dette giver mulighed for at planlægge resten af dagen med de øvrige børn.

Telefonnumre til SFO’en

SFO: 50 46 05 81

Klub Theo: 50 40 23 83

SFO-/Klubleder Hanne Kaa: 23 26 55 56

Kontoret (med omstilling til SFO el. klubben): 86 82 28 97

www.thlang.dk

Hanne.kaa@thlang.dk

..............................................................................................................................................................

Download indmeldelsesblanket herunder -  udfyld og send til charlotte@thlang.dk

Tilmelding SFO

Tilmelding Klub Theo

 

15. September - SFO sæbekasseløb - Læs mere på Facebook.

15. September - Klub Theo tager til Aqua - Læs mere på Facebook.