5. klasse

5 Klasse 17 18

 

5 Skema 17 18

Klassens personale:

Anette Pinstrup - Hans Petersen - Jacob Gert - Sanne Nielsen - Søren Hammerich - Sara Steenkjær Sjøgren - Lise Hørup - Margit Sørensen - Karen-Margrethe Johansen Jens Lauesen - Louise Nedergaard Nielsen - Rikke Ravn Weiergang -